11 november 2013

Kommunalt riskkapital är alternativet till vinster i välfärden.

Det här med vinster i välfärden är en komplicerad historia. På min utbildning i hälsoekonomi på Karolinska Institutet har vi lärt oss att förr var det var lättare för ideella organisationer som t ex kyrkan att samla ihop kapital för att driva sociala verksamheter. Sen förstärktes den offentliga sektorn med skattemedel och då minskade viljan för privatpersoner och företag att donera kapital till ideella verksamheter. I dag är det därför väldit svårt för idébaserade organisationer utan vinstintresse att driva skolor och sjukvård, eftersom de inte har kapital nog att starta upp verksamheten. De som klarar av detta är istället riskkapitalbolagen, men de vill ha avkastning på sitt investerade kapital. För att få fler ideella aktörer med andra mål än vinst måste man lösa kapitalfrågan och även frågan om riskhantering. Att driva mindre enheter innebär en stor ekonomisk osäkerhet med varierande och osäkra intäkter och kostnader. Vi måste hitta en lösning där kommunen kan vara "bank" till ideella verksamheter om vi tycker att de tillför mer än kommunens egna verksamheter. I teatervärlden har vi ju fria teatergrupper som funkar lite så. De får pengar från det offentliga för att driva verksamheter som tänker nytt och fritt, för att man tror att det behövs fler sätt att driva teater än de som kommunen själv kan åstadkomma.

Inga kommentarer: